WELKOM BIJ 'JAN RUUSBROEC'

God spreekt sinds de dageraad van de schepping!

Verlang jij ernaar om te horen wat Hij zegt en te zien wat Hij doet? Wil jij weten wat Hij voelt voor de wereld om jou heen?

 

Deze profetische school is een school van trainingsmodules (trimesters), die jou in staat stellen om te groeien in relatie tot God en te leven als een persoon van transformatie.

Ontdek jouw identiteit door Gods Vaderhart voor jou zodat jij wordt als Zijn volgeling: een discipel die discipelen maakt.

Ontdek meer over ons door onderstaande knoppen:

1/12

Iedere gelovige is tot op zekere hoogte profetisch

Of je nu een profetische roeping of alleen maar een interesse in het profetische hebt, onze Brusselse profetische school heet je welkom!

Als je wedergeboren bent en je wil groeien in het profetische, dan is dit iets voor jou. Waarom? Mozes zei: "Ik zou willen dat heel het volk van de Here profeet was en dat de Here zijn Geest op hen allen legde!’" - Numeri 11: 29.

Wist je dat dit het hart van God was voor Zijn volk? Dit weten we omdat God dit later bevestigde door de profeet Joël: "In de laatste dagen, zegt God, zal ik mijn Geest over alle mensen uitstorten, uw zonen en dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien, uw oude mannen zullen dromen dromen." - Hand. 2:17.

Het goede nieuws is dat jij een zoon of dochter van God bent en dat Hij Zijn Geest op jou heeft uitgestort door onze Here Jezus Christus! De Heilige Geest is de Geest van Christus en volgens apostel Johannes: "... het getuigenis van Jezus is de geest van profetie!" - Openbaring 19:10.

Het is tijd om het profetische te ontdekken! Schrijf je vandaag nog in!

Karen C., studente

"Vorig jaar startte ik op de BPS - Jan Ruusbroec. Ik had al langer een verlangen om te groeien in het kennen van de Vader, het bovennatuurlijke, geestelijke oorlogsvoering, een geestvervuld leven enz. Peter nam ons mee in deze ontdekkingstocht. We werden aangemoedigd om met onze geestelijke ogen en oren te kijken en te luisteren.

Elke les kregen we praktische tips en konden we zelf uitstappen en oefenen in het verstaan van Gods stem en het bemoedigen van anderen.

De lessen waren super boeiend. Je werd uitgedaagd ook in de week verder aan de slag te gaan met de Vader/Heilige Geest/Jezus... . Het waren soms heftige weken om alles wat we werden onderwezen een plekje te geven en tegelijk heeft het mijn relatie met de Vader nog verdiept.

Deze cursus is een echte aanrader indien je je wil laten meenemen door de Heilige Geest en ook andere christenen wil ontmoeten met dezelfde honger en passie om meer van de Vader te horen... ."

Bea G., studente

"Als je werkelijk wil weten wie je bent en nieuwsgierig wordt naar je roeping voor je leven, dan vindt je antwoorden in deze profetische school. In een sfeer van liefde, welke Peter meedraagt als vertegenwoordiger van het Vaderhart van God, ontvang je wonderlijke openbaringen.

De profetische school biedt je een diepe studie van Bijbelse waarheden welke je een mooi fundament bieden en je vrij maken.

Ik heb de school gevolgd en voelde me totaal verfrist. Ik ontving vele profetische woorden van Peter en Laura en ook van de medestudenten die in een veilige sfeer onder leiding van de Heilige Geest oefenden in het profeteren. Als gelovige heb je niet genoeg met de wereld, je hebt de antwoorden van Jezus nodig voor je leven, deze school biedt je de mogelijkheid om opgetild te worden met Jezus en de werkelijkheid te beleven vanuit een plaats waar Jezus Zijn troon gevestigd is. Zo leer je het beloofde ‘rust-vervullende leven’ te leiden zoals God het voor ons bedoeld heeft. De school is levensveranderend, ik raad ze iedereen aan om er aan deel te nemen."

Erik Jurjen, student

De profetische school 'Jan Ruusbroec' kan ik aanraden omdat het zo down to earth is!

Het moedigt je aan om te groeien in je relatie met God te gaan en helpt om kritisch te kijken naar hoe wij het geloof - in kerken of in gemeenschap - beleven.

Het is met de voeten op de grond de gaven van de Geest leren gebruiken met vallen en opstaan in een veilige setting.

Het verlanger naar meer of meer diepgang heeft door deze school handen en voeten gekregen!

Word getransformeerd:
Ontdek de beloningen van een levensveranderende school van de Geest
01 Verbeter je kennis, kickstart jouw roeping

 

Verdiep je relatie met de Heilige Geest en wordt geactiveerd in het profetische.

02 Ontdek hoe de Geest van Waarheid jou tot een ware aanbidder van God maakt

 

Door het Woord te kennen, leer jij de Persoon kennen en word je zoals Hij!

03 Brussel: één van de meest intrigerende steden ter wereld

Brussel als hoofdstad van België en Europa: het machtscentrum van de Belgische natie en het Europese vasteland.

04 Internationale gemeenschap

 

Voorlopig ondersteunt onze school enkel Nederlandstalige lespakketten. We hopen later Franstalige en Engelstalige toe te kunnen voegen aan ons curriculum.

05 Doe ervaring op door outreaches

 

Profetische mensen zijn ook gezondenen. Breng het Evangelie van Gods Koninkrijk op relevante manieren tot de natie(s)!

06 Voltooi je profetische roeping

 

We bieden een training aan voor degenen die in het profetische tot de Belgische natie geroepen zijn. Doe nu mee!

OPKOMENDE EVENEMENTEN
Januari - Maart 2021

Trimester 2

Plaats: Indien fysiek samenkomen niet lukt wegens Covid-19, zullen de lessen online via Zoom doorgaan.

Tijd: Elke dinsdagavond van 19u00 - 22u00

Maart - Juni 2021

Trimester 3

Plaats: Indien fysiek samenkomen niet lukt wegens Covid-19, zullen de lessen online via Zoom doorgaan.

Tijd: Elke dinsdagavond van 19u00 - 22u00

CONTACTEER ONS

B.P.S. - 'Jan Ruusbroec'

Hof van Keustens 14

BE - 1820 Perk​    

bps_janruusbroec@gmx.com

VOLG ONS
  • SoundCloud BSP-JvR
  • BPS - 'Jan Ruusbroec'
SCHOOL NIEUWS

07 September - 21 December 2021

Trimester 1 - GOD EN ZIJN KONINKRIJKSCOMMUNICATIE

Plaats: Steenokkerzeel

19u00 - 22u00 

?? November 2021

Trimester 1 - Creatieve workshop met Jessica Boldt (USA)

Plaats: Steenokkerzeel

19u00 - 22u00 

11 Januari - 29 Maart 2021

Trimester 2 - RELATIE MET HEILIGE GEEST

Plaats: Steenokkerzeel

19u00 - 22u00 

September - December 2021

Trimester 1

Plaats: Indien fysiek samenkomen niet lukt wegens Covid-19, zullen de lessen online via Zoom doorgaan.

Tijd: Elke dinsdagavond van 19u00 - 22u00

19 April - 28 Juni 2021

Trimester 3 - ZIN VAN CHRISTUS

Plaats: Steenokkerzeel

19u00 - 22u00