top of page

WELKOM BIJ 'JAN RUUSBROEC'

inschrijvingsformulier
inschrijvingsformulier
bijbelboek met vlam

Karen C., studente

"Vorig jaar startte ik op de BPS - Jan Ruusbroec. Ik had al langer een verlangen om te groeien in het kennen van de Vader, het bovennatuurlijke, geestelijke oorlogsvoering, een geestvervuld leven enz. Peter nam ons mee in deze ontdekkingstocht. We werden aangemoedigd om met onze geestelijke ogen en oren te kijken en te luisteren.

Elke les kregen we praktische tips en konden we zelf uitstappen en oefenen in het verstaan van Gods stem en het bemoedigen van anderen.

De lessen waren super boeiend. Je werd uitgedaagd ook in de week verder aan de slag te gaan met de Vader/Heilige Geest/Jezus... . Het waren soms heftige weken om alles wat we werden onderwezen een plekje te geven en tegelijk heeft het mijn relatie met de Vader nog verdiept.

Deze cursus is een echte aanrader indien je je wil laten meenemen door de Heilige Geest en ook andere christenen wil ontmoeten met dezelfde honger en passie om meer van de Vader te horen... ."

Erik Jurjen, student

De profetische school 'Jan Ruusbroec' kan ik aanraden omdat het zo down to earth is!

Het moedigt je aan om te groeien in je relatie met God en helpt je om kritisch te kijken naar hoe wij het geloof - in kerken of in gemeenschap - beleven.

Het is met de voeten op de grond de gaven van de Geest leren gebruiken met vallen en opstaan in een veilige setting.

Het verlangen naar meer of meer diepgang heeft door deze school handen en voeten gekregen!

Bea G., studente

"Als je werkelijk wil weten wie je bent en nieuwsgierig wordt naar je roeping voor je leven, dan vindt je antwoorden in deze profetische school. In een sfeer van liefde, welke Peter meedraagt als vertegenwoordiger van het Vaderhart van God, ontvang je wonderlijke openbaringen.

De profetische school biedt je een diepe studie van Bijbelse waarheden welke je een mooi fundament bieden en je vrij maken.

Ik heb de school gevolgd en voelde me totaal verfrist. Ik ontving vele profetische woorden van Peter en Laura en ook van de medestudenten die in een veilige sfeer onder leiding van de Heilige Geest oefenden in het profeteren. Als gelovige heb je niet genoeg met de wereld, je hebt de antwoorden van Jezus nodig voor je leven, deze school biedt je de mogelijkheid om opgetild te worden met Jezus en de werkelijkheid te beleven vanuit een plaats waar Jezus Zijn troon gevestigd is. Zo leer je het beloofde ‘rust-vervullende leven’ te leiden zoals God het voor ons bedoeld heeft. De school is levensveranderend, ik raad ze iedereen aan om er aan deel te nemen."

Vernieuw je bewustzijn:
Bevrijd je van de leugens van religie door de Waarheid van de Geest

01  Je bent nooit (af)gescheiden van God.
 

  • God woont binnen in je! Versta Gods stem voor jezelf, dat is absoluut mogelijk. Je bent namelijk naar Zijn beeld en gelijkenis gemaakt! Beeld onze beste of hoogste begrip van de ultieme werkelijkheid in en realiseer je dat je dat in wezen bent. Je hebt een set van aangeboren vaardigheden en gereedschappen, zoals menselijke daadkracht, zelfreflectie, kritisch denken, intuïtie en bewuste moraal, om je leven te leiden vakkundig en zinvol.

02  Je bent niet inherent slecht.

  • Je bent geen zondaar en je hebt al helemaal geen zondige natuur! Je hebt geen vergeving nodig voor wat en wie je bent. Je bent niet gebroken, maar een nieuwe schepping in Christus.

03  Je bent niet verloren.

 

  • Op dit moment waar je bent en zoals je bent, kan je een leven cultiveren dat voor jou zinvol is. Je bent niet verplicht om perfect te zijn. Geen enkel mens is perfect. Ieder mens heeft zijn deel aan levensproblemen, fouten, tegenslagen, teleurstellingen, rampen en spijt. Er is niets mis met jou, want jij hebt de jouwe.

04  Je bent liefde niet onwaardig.

 

  • Je bent liefde niet onwaardig. Je verdient onvoorwaardelijk acceptatie, liefde en positieve waardering, precies zoals je bent. Je hoeft er niet bij te horen. Of het nu gaat om je unieke persoonlijkheid, make-up, interesses, perspectief, smaak, deconstructieproces, post-religie spiritualiteit, je hoeft niet te zijn of te doen zoals iedereen.

05  Je bent niet machteloos.

 

  • Je hebt een set van aangeboren vaardigheden en handigheden, zoals menselijke daadkracht, zelfreflectie, kritisch denken, intuïtie en bewuste moraal, om je leven vakkundig en zinvol te leiden. Gods Geest leeft in één ieder mens.

06  Je gaat niet naar de hel.

 

  • Er is geen hel. Het idee dat er een opperste godheid in de hemel is die mensen veroordeelt tot eeuwige bewuste marteling is iets dat mensen vanuit hun verduisterd denken verzonnen hebben. Wanneer Jezus over de hel sprak, dan doelde hij op iets anders.

bottom of page