top of page

Visie, Missie & Cultuur

Visie

Onze visie

"Ken Pappa, manifesteer Christus"

Bewustwording van het Koninkrijk. Gelovigen helpen Christus te manifesteren. Geestelijke zonen die de wereld herstellen.

Onze missie

Het bieden van een inclusieve leeromgeving waarin gelovigen groeien in hun relatie met God en hun Christus-manifestatiekracht ontwikkelen.

We cultiveren genade als fundament en stimuleren een bewustzijn voor Gods leiding, waardoor gelovigen worden uitgerust om positieve verandering in de wereld te brengen.

surfing
Cultuurcyclus

Onze cultuur

1. FAMILIE: het liefhebben van één ieder staat centraal, want dat is wat zonen Gods (m/v) doen. Liefde transformeert een mens.                                                                                                                - IDENTITEIT

2. GELOOF: wat God over jou gelooft, vormt je karakter (genadegaven) & de kracht van de Geest (Geestesgaven) stellen je instaat tot het manifesteren van Gods Nieuwe Wereld.                                                                                                                    - BEKWAAMHEID

3. Relatie: het manifesteren van goddelijke verbinding gecombineerd met een denken vanuit ongelimiteerde mogelijkheden. Het ontdekken van wie één ieder is, omarmen en bekrachtigen wat men in de Geest ontvangt om te doen.

                                                                                    - DOEL

4. TRANS-FORMATIE:  Het herstel van een verbindingscultuur in de natie, waarbij zoonschap tot z’n volheid komt, dit vanuit de Kerk door realiseren van onze geestelijke vrijheid zodat de geestelijke erfenis wordt bewaard (Gen.2:15), uitgebreid (Fill.1:6) en wordt doorgegeven (Hebr.12:1) aan de toekomstige generaties.

                                                                    - HEERLIJKHEID

bottom of page