top of page

Visie, Missie & Cultuur

Onze missie

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Onze visie

Raising Fathers, Loving Sons

een verbond van leiders

met een Koninkrijks levensstijl

tot het beïnvloeden van generaties

met als doel van het transformeren van een natie.

Cultuurcyclus

Onze cultuur

1. FAMILIE: Liefde tot jezelf, God en een ander staat centraal, waarbij we getransformeerd worden als Christus.                                                   - IDENTITEIT

2. GELOOF: familiale gemeenschap waarbij dienen & praktiseren vanuit onze genadegaven & de Geestesgaven; de gedachten, wil en hart van God kennen en brengen.                                                                                                       - BEKWAAMHEID

3. GENADE: een genadig leiderschap met de focus op Gods Vaderhart met een Koninkrijksdenken. Het ontdekken van wie iedere zoon / dochter is, mag zijn en wat ze op hun hart hebben om te doen.                                                        - DOEL

4. TRANS-FORMATIE:  Het herstel van een verbindingscultuur in de natie, waarbij zoonschap tot z’n volheid komt, dit vanuit de Kerk door realiseren van onze geestelijke vrijheid zodat de geestelijke erfenis wordt bewaard (Gen.2:15), uitgebreid (Fill.1:6) en wordt doorgegeven (Hebr.12:1) aan de toekomstige generaties.                                                                                                                                         - HEERLIJKHEID

 

  • LIEFHEBBEN: elkaar in de diepte leren kennen - overwinningen en mislukkingen; hartverlangens en roepingen.                                                            = [FAMILIE]

  • UITLEVEN: het delen van het leven, en de geestelijke ervaringen daarbinnen, om uit te groeien tot een levensstijl van zoonschap. Het uitdieping van je persoonlijke relatie met Heilige Geest.                                             = [GELOOF]

 

  • LEIDEN:  andere zonen leven in voorbeeld binnen onze invloedssfeer, om met toewijding te dienen tot hen die

a. ons leiden (vaders)

b. peer-to-peers (broers)

c. wij leiden (zonen).

= [VADERSCHAP]

 

  • OPTILLEN: A) het tot geestelijk volwassenheid brengen van Christus' Vrouw in Haar volle identiteit en autoriteit om ieder mens tot bewustzijn te brengen van zijn/haar zoonschap en eenheid met God.                                        = [TRANS -]

       B) om zonen van God te brengen tot een goddelijke levensstijl.                                                                                                                                                           = [- FORMATIE]

bottom of page