top of page

AANBOD

grootschalig aanbod programma's
Schoolaanbod: onderwijs en training

De school is een trainingschool met de focus op het profetische, waarbij de mensen vrijgezet worden in hun levensbestemming. De school hecht een evenwaardig belang aan het ontwikkelen van een geestelijk volwassen karakter en legt de nadruk op het ontdekken en activeren van de Geestesgaven in uw leven. Dit alles neemt plaats in een veilige omgeving van geloof.

 

De opzet van de training: 'Jan Ruusbroec' zoekt een gebalanceerde benadering bij het trainen van toekomstige profetische stemmen. De training is gericht op:

 • Het hart - We willen in diepte inspireren en levens nog meer zien veranderen en groeien in een diepe geestelijke toewijding en passie voor God en Zijn wereld.

 • Het hoofd - De training zal de studenten uitdagen op een academisch niveau door het brengen van begrip, kennis en nieuw inzicht in Gods werk.

 • De handen - Als laatste zal de training op praktijk gericht zijn om de studenten praktische kennis en vaardigheden bij te brengen zodat men kan groeien en succesvol zijn in deze gave en/of bediening.

 

De lessen vinden elk trimester plaats op dinsdagavond (tenzij anders vermeld), van 19u00 tot 22u00.

De klasgroep bestaat uit min. 6 en max. 12 studenten vanaf 18 jaar.

Aan studenten van trimesters 2 & 3 kan gevraagd worden deel te nemen aan enkele - vooraf aangekondigde - activiteiten, buiten de lesmomenten, die in het land georganiseerd worden.  Deze activiteiten zullen in lijn liggen met de visie van de school en hebben tot doel om praktijkervaring op te doen. De drie verschillende trimestermodules met hun onderwerpen vind je hieronder terug.

inschrijvingsformulier

TRIM. 3 - DENKEN ALS CHRISTUS

 1. Het ambt van profeet & hun taken

 2. Volbrachte werk van Christus

 3. Dromen & engelen

 4. Zoonschap en Ekklesia

TRIM. 2 - RELATIE HEILIGE GEEST

 1. Identiteit in Christus

 2. Heilige Geest & Zijn gaven

 3. Karakter & leiderschap

TRIM. 1 - GODS VADERHART

 1. God en Zijn Koninkrijk

 2. Identiteit & Gods Naam

 3. Goddelijke communicatie

Profeteren over een kerkgemeenschap
Profetische kerkdienst teams

 

Profeten hebben de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon en opbouw van het Lichaam van Christus (Efeziërs 4:11-13). We willen met andere kerken samenwerken door het uitsturen van profetische teams, die een combinatie bieden van enerzijds profetische training en anderzijds een gelegenheid bieden voor mensen om profetische bediening te ontvangen. Dit is een win-win situatie, waarbij de studenten praktijk kunnen op doen en de kerk opgebouwd wordt.

bottom of page