vr 31 jan. | 'Bovenkamer'

Inschrijving T1 - 'Gods & Zijn koninkrijkscommunicatie'

Deze school kan u helpen de stem van God te onderscheiden, manieren ontdekken waarmee Hij met u kan spreken en u toerusten in het rijk van dromen, visioenen en geestelijke oorlogsvoering. Daarnaast kan het u helpen uw profetische stem te ontwikkelen en de nauwkeurigheid aan te scherpen.
Registratie BSvhP is afgesloten
Inschrijving T1 - 'Gods & Zijn koninkrijkscommunicatie'

Tijd en locatie

31 jan. 2020 19:00 CET
'Bovenkamer', 1820 Steenokkerzeel, België

Over het evenement

PRAKTISCHE INFORMATIE

A. Kosten en inschrijving: 

De school bestaat uit verschillende lesmodules. Eén lesmodule bestaat uit een gemiddelde van 9 lesavonden per trimester.

De kostprijs per module/trimester bedraagt €199, te betalen vóór de aanvang van het trimester. Deze prijs bevat het cursusmateriaal, uitgezonderd de boeken die gevraagd worden te bestuderen tijdens het trimester.

Wanneer men inschrijft voor een heel schooljaar (3 trimesters), geldt een korting van €100 en betaalt men slechts €497. Ook hierin zit het cursusmateriaal vervat, uitgezonderd van de boeken die gevraagd worden te bestuderen tijdens de drie trimesters.

Indien je als koppel wenst in te schrijven, geldt een partnerkorting van 50%.

Indien er niet op tijd betaald wordt, vervalt de inschrijving en zal uw plaats ingevuld worden door een andere kandidaat-student.

B.S.V.H.P. werkt samen met gastdocenten, vanuit de V.S. of Europa, die een speciale expertise hebben m.b.t. een onderwerp. Voor de gastdocent(en) zal tijdens de lesmomenten een collecte opgehaald worden die als honorarium wordt aangewend.

Deze collecte heeft een tweevoudig doel:

 1. Het onderwijst de studenten het Bijbelse concept van financiële voorziening voor hen die ons het Woord onderwijzen (Galaten 6:6) en 
 2. Zegen en zorg voor hen die ons onderwijzen.

De instapmomenten voor de B.S.V.H.P. zijn jaarlijks vastgelegd in januari, april en september.

B. Aanwezigheid:

Bij ieder lesmoment wordt de aanwezigheid van de student geregistreerd.

Het lesgeld wordt niet terugbetaald bij afwezigheid. De student draagt de verantwoordelijkheid aanwezig te zijn op elk lesmoment of elke voorop aangegeven activiteit (binnen of buiten het schoolgebouw).

De student verwittigt de school of lesgever voorafgaandelijk in geval van afwezigheid.

 

Studenten vereisten & gedragsregels

Om geaccepteerd te worden tot het Trainingsprogramma van de Brusselse school van het profetische, moet elke student aan de volgende vereisten voldoen:

 1. De student dient een gelovige te zijn in Jezus Christus en Jezus als Heer en Heiland ontvangen te hebben.
 2. De student stemt ermee in zich te zullen houden aan B.S.V.H.P.-gedragsregels.
 3. De student stemt ermee in alle kosten en bedragen te betalen zoals vermeld op het inschrijvingsformulier. 
 4. De student stemt ermee in om alle lesmomenten bij te wonen gedurende het programma. 
 5. Indien de student méér dan drie lesmomenten per trimester mist, kan de schooldirecteur beslissen om de student te schorsen van het programma en kan hij de student vragen zich voor een later trimester/schooljaar opnieuw aan te melden.
 6. De student stemt ermee in contact op te nemen met de school of dienst administratie om hen op de hoogte te brengen van mogelijke afwezigheid. 
 7. De student stemt ermee bij ieder lesmoment op tijd aanwezig te zijn.
 8. De student dient zelf zijn/haar kerkleiding op de hoogte te brengen van zijn/haar deelname aan de Brusselse school van het profetische.

Zolang ik betrokken ben bij de Brusselse school van het profetische:

• Zal ik leven volgens een Bijbelse standaard van moraal gedrag:

       o Ik zal niet betrokken zijn bij illegale activiteiten;

       o Ik zal mij geheel niet bezighouden met immorele activiteiten volgens een Bijbelse definitie;

       o Ik zal Godvruchtige moraliteit een prioriteit maken in mijn leven en gedrag.

• Als ik zeg dat ik iets zal doen, dan zal ik het doen.

• Ik zal betrokken zijn bij een christelijke gemeenschap, bv. een kerkelijke gemeente of een huisgemeente.

• Ik zal mijn best doen om alles wat ik leer in de school, toe te passen in mijn persoonlijk leven.

Dank en tot ziens,

BSVHP 2020

Tickets
Prijs
Aantal
Totaal
 • Module 1 - Gods Vaderhart
  €199
  €199
  0
  €0
 • Module 2 - ID in Christus
  €199
  €199
  0
  €0
 • Module 3 - Relatie met H.Geest
  €199
  €199
  0
  €0
 • Koppelprijs/module (50%)
  €298
  €298
  0
  €0
 • Eén schooljaar (drie modules)
  €497
  €497