top of page

di 10 jan

|

'Perks Hof'

Inschrijving T2 - 'Relatie met Heilige Geest'

In dit trimester leren we hoe Gods stem te onderscheiden voor een ander, waarin we onze relatie met Heilige Geest zullen belichten. Wie is Hij? Wat doet Hij? Waar houdt Hij van? We bekijken hoe jouw karakter in het bijzonder en leiderschap in het algemeen hiermee verbonden zijn.

Registratie is afgesloten
Andere evenementen bekijken
Inschrijving T2 - 'Relatie met Heilige Geest'
Inschrijving T2 - 'Relatie met Heilige Geest'

Tijd en locatie

10 jan 2023, 19:00 – 28 mrt 2023, 22:00

'Perks Hof', 1820 Steenokkerzeel, België

Over het evenement

PRAKTISCHE INFORMATIE

A. Kosten en inschrijving:

De school bestaat uit verschillende lesmodules. Deze lesmodule bestaat uit een 16 lesavonden die doorgaan op dinsdagavonden van 19u00 totenmet 22u00.

 • De kostprijs per trimester bedraagt €249, te betalen vóór de aanvang van het trimester. Deze prijs bevat het cursusmateriaal, uitgezonderd de boeken die mogelijks gevraagd worden te bestuderen tijdens het trimester.
 • Indien je als koppel wenst in te schrijven voor een trimester, geldt een partnerkorting van 50%, en bedraagt dit €373.

Indien er niet op tijd betaald wordt, vervalt de inschrijving en zal uw plaats ingevuld worden door een andere kandidaat-student(e).

B.P.S. werkt samen met gastdocenten, vanuit de V.S. of Europa, die een speciale expertise hebben m.b.t. een onderwerp. Voor de gastdocent(en) zal tijdens de lesmomenten een collecte opgehaald worden die als honorarium wordt aangewend.

Deze collecte heeft een tweevoudig doel:

 1. Het onderwijst de studenten het bijbelse concept van financiële voorziening voor hen die ons het Woord onderwijzen (Galaten 6:6) en 
 2. zegen en zorg voor hen die ons onderwijzen.

De instapmomenten voor de B.P.S. zijn jaarlijks vastgelegd in januari, april en september.

B. Aanwezigheid:

Bij ieder lesmoment wordt de aanwezigheid van de student(e) geregistreerd.

Het lesgeld wordt niet terugbetaald bij afwezigheid. De student(e) draagt de verantwoordelijkheid aanwezig te zijn op elk lesmoment of elke voorop aangegeven activiteit (binnen of buiten het schoolgebouw).

De student(e) verwittigt de school of lesgever voorafgaandelijk in geval van afwezigheid.

Studenten vereisten & gedragsregels

Om geaccepteerd te worden tot het trainingsprogramma van de Brusselse profetische school, moet elke student aan de volgende vereisten voldoen:

 1. De student(e) dient een gelovige te zijn in Jezus Christus en Jezus als Heer en Heiland ontvangen te hebben.
 2. De student(e) stemt ermee in zich te zullen houden aan B.P.S.-gedragsregels.
 3. De student(e) stemt ermee in alle kosten en bedragen te betalen zoals vermeld op het inschrijvingsformulier. 
 4. De student(e) stemt ermee in om alle lesmomenten bij te wonen gedurende het programma. 
 5. Indien de student(e) méér dan drie lesmomenten per trimester mist, kan de school beslissen om de student(e) te schorsen van het programma en kan de student gevraagd worden zich voor een later trimester / schooljaar opnieuw aan te melden.
 6. De student(e) stemt ermee in contact op te nemen met de school om hen op de hoogte te brengen van mogelijke afwezigheid. 
 7. De student(e) stemt ermee in om bij ieder lesmoment op tijd aanwezig te zijn.
 8. De student(e) dient zelf zijn / haar kerkleiding op de hoogte te brengen van zijn / haar deelname aan de Brusselse profetische school.

Zolang ik betrokken ben bij de Brusselse profetische school:

• Zal ik leven volgens een bijbelse standaard van moraal gedrag:

       o Ik zal niet betrokken zijn bij illegale activiteiten;

       o Ik zal mij geheel niet bezighouden met immorele activiteiten volgens een bijbelse definitie;

       o Ik zal godvruchtige moraliteit tot een prioriteit maken in mijn leven en gedrag.

• Als ik zeg dat ik iets zal doen, dan zal ik het doen.

• Ik zal betrokken zijn bij een christelijke gemeenschap, bv. een christelijke gemeente of een huisgemeente.

• Ik zal mijn best doen om alles wat ik leer in de school, toe te passen in mijn persoonlijk leven.

Dank en tot ziens,

'Jan Ruusbroec' - B.P.S. 2022

Tickets

 • Trimester 2 - Relatie H. Geest

  Uw inschrijving is pas officieel na het indienen van de nodige documenten en de feedback van de school. Nadien hebt u de aanbetaling te doen, zoniet word uw plaats tot iemand anders heropend.

  € 249,00
  Verkoop geëindigd op
 • T2: Koppelprijs/trim. (50%)

  De kostprijs per module bedraagt €249, te betalen vóór de aanvang van het trimester. Indien je als koppel wenst in te schrijven, geldt een partnerkorting van 50% (tweede persoon halve prijs). Deze prijs bevat het cursusmateriaal, uitgezonderd de boeken die gevraagd worden te bestuderen tijdens het trimester.

  € 373,00
  Verkoop geëindigd op

Totaal

€ 0,00

Deel dit evenement

bottom of page