top of page

di 09 jan

|

'Perks Hof'

Inschrijving T3 - 'Zin van Christus'

In dit trimester zoemen we in op het profeetschap en wat dit inhoudt, wat diens sterkten/zwakten zijn alsook hoe zij samenwerken met engelen & de 5-voudige bediening. Je hoeft géén profeet te zijn om aan deze training deel te nemen, wél is aangeraden dat je al een profetische training hebt genoten.

Registratie is afgesloten
Andere evenementen bekijken
Inschrijving T3 - 'Zin van Christus'
Inschrijving T3 - 'Zin van Christus'

Tijd en locatie

09 jan 2024, 19:00 – 26 mrt 2024, 22:00

'Perks Hof', Steenokkerzeel, België

Over het evenement

A. Kosten en inschrijving:

De school bestaat uit verschillende lesmodules. Deze lesmodule bestaat uit 14 lessen op dinsdagavonden van 19u00 t.e.m. 22u00.

 • De kostprijs per module/trimester bedraagt €249, te betalen vóór de aanvang van het trimester. Deze prijs bevat het cursusmateriaal, uitgezonderd de boeken die mogelijks gevraagd worden te bestuderen tijdens het trimester.
 • Indien je als koppel wenst in te schrijven, geldt een partnerkorting van 50%, en bedraagt dit €373.

Indien er niet op tijd betaald wordt, vervalt de inschrijving en zal uw plaats ingevuld worden door een andere kandidaat-student.

B.P.S. werkt samen met gastdocenten, vanuit de V.S. of Europa, die een speciale expertise hebben m.b.t. een onderwerp. Voor de gastdocent(en) zal tijdens de lesmomenten een collecte opgehaald worden die als honorarium wordt aangewend.

Deze collecte heeft een tweevoudig doel:

 1. Het onderwijst de studenten het Bijbelse concept van financiële voorziening voor hen die ons het Woord onderwijzen (Galaten 6:6) en 
 2. Zegen en zorg voor hen die ons onderwijzen.

De instapmomenten voor de B.P.S. zijn jaarlijks vastgelegd in januari, april en september.

B. Aanwezigheid:

Bij ieder lesmoment wordt de aanwezigheid van de student geregistreerd.

Het lesgeld wordt niet terugbetaald bij afwezigheid. De student draagt de verantwoordelijkheid aanwezig te zijn op elk lesmoment of elke voorop aangegeven activiteit (binnen of buiten het schoolgebouw).

De student verwittigt de school of lesgever voorafgaandelijk in geval van afwezigheid.

Studenten vereisten & gedragsregels

Om geaccepteerd te worden tot het trainingsprogramma van de Brusselse profetische school, moet elke student aan de volgende vereisten voldoen:

 1. De student(e) dient een gelovige te zijn in Jezus Christus en Jezus als Redder ontvangen te hebben.
 2. De student(e) stemt ermee in zich te zullen houden aan B.P.S.-gedragsregels.
 3. De student(e) stemt ermee in alle kosten en bedragen te betalen zoals vermeld op het inschrijvingsformulier. 
 4. De student(e) stemt ermee in om alle lesmomenten bij te wonen gedurende het programma. 
 5. Indien de student(e) méér dan drie lesmomenten per trimester mist, kan de school beslissen om de student(e) te schorsen van het programma en kan hij de student(e) vragen zich voor een later trimester/schooljaar opnieuw aan te melden.
 6. De student(e) stemt ermee in contact op te nemen met de school om hen op de hoogte te brengen van mogelijke afwezigheid. 
 7. De student(e) stemt ermee in om bij ieder lesmoment op tijd aanwezig te zijn.
 8. De student(e) dient zelf zijn / haar kerkleiding op de hoogte te brengen van zijn / haar deelname aan de Brusselse profetische school.

Zolang ik betrokken ben bij de Brusselse profetische school:

• Zal ik leven volgens een bijbelse standaard van moraal gedrag:

       o Ik zal niet betrokken zijn bij illegale activiteiten noch me inlaten met immorele activiteiten volgens een bijbelse definitie;

       o Ik zal Godvruchtige moraliteit een prioriteit maken in mijn leven en gedrag.

• Als ik zeg dat ik iets zal doen, dan zal ik het doen.

• Ik zal mijn best doen om alles wat ik leer in de school, toe te passen in mijn persoonlijk leven.

Dank en tot ziens,

'Jan Ruusbroec' - B.P.S. 2023

Tickets

 • T3 - Zin van Christus

  In dit derde trimester gaan we dieper in op de aankondiging, activering en bevestiging van de roeping tot het ambt van profeet. Alsook het persoonlijkheidsprofiel en de taken van een profeet, de samenwerking met het apostolische en de hemelse legermachten. Dit alles om de cultuur van de Kerk te veranderen, zodat Zij weer profeten kan ontvangen, en niet alleen profetische woorden. En goed nieuws: Je hoeft zelf niet tot het ambt van profeet geroepen zijn om dit trimester te kunnen volgen.

  € 249,00
  Verkoop geëindigd op
 • T3 - Koppelprijs (2de aan 50%)

  Toegang als studenten in geval je deelneemt als koppel, enkel en alleen voor het derde trimester. De kostprijs per module bedraagt €249, te betalen vóór de aanvang van het trimester. Indien je als koppel wenst in te schrijven, geldt een partnerkorting van 50% (tweede persoon aan halve prijs). Deze prijs bevat het cursusmateriaal, uitgezonderd de boeken die gevraagd worden te bestuderen tijdens het trimester.

  € 373,00
  Verkoop geëindigd op

Totaal

€ 0,00

Deel dit evenement

bottom of page